ZAWIADOMIENIE O XXVI WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 r. XXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie w I terminie …