ZAWIADOMIENIE O XXVI WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB