Współpraca transgraniczna samorządów

Wykaz umów o współpracy zawartych przez samorządy członkowskie SSERB z partnerami z Ukrainy i Białorusi – pobierz