XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych

W dniach 21-23 września, pod honorowym patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, odbyło się XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych, organizatorem którego było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 11 polskich euroregionów, a także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy ii Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska – Ukraina …

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Deszczowe Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. W zawodach powiatowych w Wierzbicy udział wzięły Ochotnicze Straże Pożarne gmin członkowskich naszego Stowarzyszenia. Na wydarzeniu Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie Pan Kazimierz Smal podziękował Euroregionu „Bug” za realizację na rzecz OSP projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego …

Spotkanie

W dniu 30 sierpnia 2022 roku w Chełmie odbyło się spotkanie pięciu polskich euroregionów usytuowanych na wschodniej granicy PR. Podczas spotkania została omówiona rola euroregionów Niemen, Puszcza Białowieska, Bug, Roztocze oraz Karpacki Polska w Programie INTERREG NEXT Polska — Ukraina 2021 – 2027. Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć współpracy na dalszych etapach przygotowania dokumentacji programowej.

Projekt „Guria- CELEBRATE LIFE”. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria”

Z wielką przyjemnością informujemy, że Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Stowarzyszeniu Samorządów Euroregionu „Bug” przyznano dotację na realizację modułowego trzyletniego projektu pt. „Guria- CELEBRATE LIFE. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria”. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w 2021 roku projektu pt. „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu „Bug”. W projekcie polsko-gruzińskim, realizowanym we …

Wizyta studyjna

Wizyta studyjna przedstawicieli naszego Stowarzyszenia uczestniczących w tworzeniu marki „Nadbużański Park Klimatyczny” w euroregionach Beskidy i Śląsk Cieszyński odbyła się w dniach 1-3 sierpnia. Celem działania było pozyskanie doświadczenia dwóch usytuowanych na polsko-czeskim pograniczu euroregionów, które od lat zajmują się tworzeniem marki turystycznej. Euroregiony Beskidy i Śląsk Cieszyński są laureatami projektu „Polskie Marki Turystyczne” Ministerstwa …