W dniach 21-23 września, pod honorowym patronatem Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, odbyło się XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych, organizatorem którego było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug”. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 11 polskich euroregionów, a także przedstawiciele Ministerstwa Funduszy ii Polityki Regionalnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Polska – Ukraina zwiedzili gminy Ruda-Huta, Leśniowice, Wojsławice, zapoznali się z efektami projektów zrealizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina. Goście także zwiedzili Sanktuarium Maryjne na Górze Chełmskiej oraz Chełmskie Podziemia Kredowe.

W trzecim dniu Forum w konferencji uczestniczyli Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Grabczuk oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed. Uczestnikom konferencji przedstawiono doświadczenia i wyzwania w działalności Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug”, informacje o pracy komisji międzynarodowych ds. współpracy transgranicznej i międzyregionalnej oraz stan przygotowania programów transgranicznych na lata 2021-2027. Forum stworzyło także możliwość wymiany informacji na temat współpracy transgranicznej na polsko-niemieckiej, polsko-czeskiej, polsko-słowackiej, polsko-ukraińskiej oraz polsko-litewskiej granicach. Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie Lubelskie Smakuj Życie www.lubelskie.pl

Wszystkim uczestnikom XXIX Forum Polskich Regionów Granicznych składamy ogromne podziękowanie za przybycie i udział w obradach.