PROJEKT SSERB W RAMACH PROGRAMU „WSPARCIE DEMOKRACJI 2012”