WARSZTATY W OBWODZIE LWOWSKIM W RAMACH PROJEKTU PARTNERSKIEGO