Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 2 grudnia 2019 roku w Lubieszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Głusk i wołyńską Gminą Lubieszów. Umowa obejmuje współpracę w zakresie kultury, bezpieczeństwa, sportu i wymiany młodzieży.

To kolejne partnerstwo transgraniczne, które zostało nawiązane dzięki udziałowi samorządów w naszym projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Cieszymy się, że oprócz głównego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa przygranicznych terenów Polski i Ukrainy, projekt przyczynia się również do wzmocnienia sieci współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug.

W dniu 1 grudnia 2019 roku we Włodawie, po ostatnich zajęciach z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu.
Tym samym w trwającym od lutego br. działaniu po stronie polskiej zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane szkolenia w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Certyfikaty KPP uzyskało 370 strażaków ochotników z 32 gmin - członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Od 22 listopada do 1 grudnia 2019 roku we Włodawie będzie się szkolić w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy grupa 35 strażaków - ochotników. To już ostatnia grupa szkoleniowa w projekcie. Tworzą ją ochotnicy z Gminy Hanna, Włodawa, Wyryki, Siemień i Miasta Włodawa. Władzom Miasta Włodawa składamy serdeczne podziękowania za udostępnienie pięknej sali konferencyjnej. A strażakom życzymy efektywnie spędzonego czasu podczas szkolenia i powodzenia na egzaminie państwowym!

IMG_2638.jpgIMG_2637.jpgIMG_2641.jpg

26 listopada 2019 roku na zaproszenie Gminy Leśniowice z akcją "Bezpieczny pieszy" byliśmy w dwóch szkołach podstawowych: w Sielcu i Leśniowicach.

15 listopada 2019 roku rozpoczął się 3. nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO. Potrwa do 15 stycznia 2020 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z obowiązującym pakietem dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie internetowej Programu tutaj.

Nasi partnerzy