Projekt „Guria – CELEBRATE LIFE”. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria”