Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Dnia 13 września 2007 r. w sali Consulatus Zamojskiego Ratusza odbyła się konferencja pt. „Perspektywy rozwoju turystyki w Euroregionie Bug”. Był to kolejny etap projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug.

Dnia 26 sierpnia 2007 r. podczas Gminnych Dożynek Czerniejów `2007 odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy międzyregionalnej zawartej pomiędzy Gminą Kamień położoną w województwie Lubelskim, reprezentowaną przez Pana Romana Kandziora, Wójta Gminy i Gminą Połapy, położoną w rejonie lubomelskim obwodu wołyńskiego Ukrainy, reprezentowaną przez Anatolija Poddubeneca, Wójta Gminy.

15 czerwca 2007 r. w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się konferencja pt. ”Horyzonty współpracy transgranicznej” organizowana przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug jako jedno z działań realizacji projektu „Promocja współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

W dniu 19 czerwca 2007 r. w Chełmie odbyło się szkolenie dla beneficjentów miktroprojektów realizujących projekty z drugiego naboru wniosków w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA Tacis CBC 2004-2006. W szkoleniu uczestniczyło 37 przedstawicieli beneficjentów. Podczas szkolenia pracownicy Sekretariatu SSERB przedstawili szczegółowo zasady wypełniania wniosku o płatność, zasady promocji projektu, kwalifikowalność wydatków oraz wymagania dotyczące kontroli.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug informuje o organizowanych szkoleniach na temat zasad rozliczania Mikroprojektów realizowanych w ramach Działania 2.2 Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006.

Nasi partnerzy