9 grudnia 2022 r. odbyła się Gala Rankingu Gmin Lubelszczyzny, organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie i objęta patronatem naszego Stowarzyszenia.
Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie Gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa lubelskiego.
Podczas Gali wystąpienie miała Pani Dyrektor SSERB Galina Grabarczuk, która przedstawiła zarys działalności i perspektywy Stowarzyszenia.
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród Laureatów Rankingu znaleźli się członkowie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug :
Gmina Głusk
Miasto Hrubieszów
Gmina Puchaczów – Lider Województwa Lubelskiego
Gmina Wierzbica
Gmina Wisznice
Miasto Włodawa