swiss c

W dniach 21-23 stycznia b.r. przedstawiciele Stowarzyszenia samorządów Euroregionu Bug uczestniczyli w wyjeździe do Bazylei w ramach projektu pt. „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug”. Wyjazd ten odbył się w ramach działania pt. „Spotkania partnerskie w Szwajcarii”.

W ramach spotkania zorganizowana została konferencja w siedzibie Izby Handlowej w Miluzie (Francja). Wzięli w niej udział przedstawiciele Regio Basiliensis – partnera projektu, oraz instytucji współpracujących z Regio Basiliensis w ramach Trójnarodowego Obszaru Metropolitarnego Górnego Renu (Tri-national Metropolitan Region of the Upper Rhine). Poszczególne wystąpienia dotyczyły zasad funkcjonowania i współpracy w ramach Trójnarodowego Obszaru, międzynarodowego systemu edukacyjnego i sieci współpracy wyższych uczelni, współpracy transgranicznej i międzynarodowej na przykładzie projektów z dziedziny turystyki i gospodarki. W ramach wizyty w Miluzie można było zapoznać się z wysoko rozwiniętą siecią współpracy transgranicznej pomiędzy partnerami ze Szwajcarii, Francji i Niemiec na rzecz wspólnego rozwoju obszarów przygranicznych.

23 stycznia odbyło się spotkanie w siedzibie Regio Basiliensis. W trakcie spotkania przedstawione zostały doświadczenia i wnioski z dotychczasowej współpracy w ramach projektu, co było szczególnie ważne dla nowego kierownictwa Regio Basiliensis. W dalszej części spotkania omówione zostały szczegóły najbliższych działań projektowych z udziałem partnera. Po zakończeniu spotkania delegacja udała się w drogę powrotną do Polski.

 

ecorys head