iso banner 510

W dniach 12-15 kwietnia 2010 r. odbyły się szkolenia pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”. W województwie lubelskim zostało przeszkolonych 186 pracowników z 6 urzędów, które biorą udział w projekcie. Jednym z najważniejszych warunków skuteczności działania firmy i osiągania przez nią zaplanowanych celów jakościowych jest spójność wysiłków najwyższego kierownictwa i personelu. Personel firmy ma być aktywny, planować swoje operacyjne cele dotyczące jakości, spójne z celami strategicznymi szefa. Wszyscy uczestnicy szkolenia mieli okazję aby zapoznać się oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat normy ISO 9001 oraz zapoznać się z osiągnięciami zespołów projektowych w poszczególnych urzędach.

Szkolenia zostały przeprowadzone przez doradców:

  1. Pani Sabina Cebula w dniach 12-13.04.2010 r. przeprowadziła szkolenia w: Urzędzie Gminy Tarnogród oraz Starostwie Powiatowym w Puławach;
  2. Pani Agata Żmijewska w dniach 12-15.04.2010 r. przeprowadziła szkolenia w: Starostwie Powiatowym we Włodawie, Urzędzie Gminy Miasta Terespol, Urzędzie Gminy Sosnowica oraz Urzędzie Gminy Rejowiec.

Następnym planowym działaniem w projekcie będzie szkolenie auditorów wiodących, które przewidziane jest na maj 2010 r.

 

iso foot 510