naglowek pwiterb

W dniu 16 marca 2010 r. odbyło się szkolenie dla beneficjentów „Programu wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug. Tematyka szkolenia dotyczyła zasad rozliczania podprojektów realizowanych w ramach PWITERB. W szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób.