Wydrukuj tę stronę

Budżety i sprawozdania Stowarzyszenia

BUDŻETY STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

SPRAWOZDANIA FINANSOWE 
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

  • Sprawozdanie za rok 2016 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2017 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2018 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2019 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2020 - pobierz

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE 
STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW EUROREGIONU BUG

  • Sprawozdanie za rok 2016 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2017 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2018 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2019 - pobierz

  • Sprawozdanie za rok 2020 - pobierz