W dniu 11 grudnia 2019 roku przekazaliśmy 24 zestawy pneumatyczne, które będą służyły strażakom ochotnikom z jednostek należących do KSRG    w gminach objętych projektem „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Przyszli użytkownicy sprzętu wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez przedstawiciela firmy FIRE-MAX.