W projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” zaplanowano dwie wizyty studyjne dla strażaków-ochotników i władz lokalnych z Ukrainy. Pierwsza z nich odbyła się w dniach 9-10 czerwca 2019 roku.

Na początek 52 ukraińskich uczestników wizyty wzięło udział w 11 Powiatowych Zawodach Strażackich w Bełżycach. Uroczyście, w oprawie ceremoniału wciągnięcia flagi państwowej i przemarszu orkiestry dętej rozpoczęły się zawody drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Lubelskiego. W pełnym słońcu drużyny zmagały się we wszystkich konkurencjach. Było widać efekty wcześniejszych treningów, zaangażowanie, emocje i ducha rywalizacji.

Zawody skończyły się ok. godz. 14, po czym grupa udała się w gościnne progi Gminy Głusk. Tam przyjęły nas dwie jednostki, włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego: OSP Mętów i OSP Wilczopole. Wiele mówiono o działalności Jednostek i tworzących je ludzi. Najważniejsza jest idea, która opiera się na potrzebie niesienia pomocy innym w potrzebie, bezpłatnie, z poświęceniem swojego czasu, umiejętności, środków. Dla idei ludzie skłonni są wiele poświęcić, a jeśli spotykają na swojej drodze wielu podobnych, to ta działalność staje się systemowa, trwała i niezawodna. Żywe są relacje społeczne, inicjatywy społeczności lokalnych, wzmacniana ich aktywność.

Istotne było prezentowanie budynków, będących często centrami życia społeczności lokalnych. Największym zainteresowaniem cieszył się sprzęt, który strażacy prezentowali z dumą. Zdobyty przy zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych, służy wszystkim potrzebującym a jednocześnie jest przedmiotem szczególnej troski samych strażaków.

W Gminie Głusk gościło nas wiele zaangażowanych osób, z Wójtem Jackiem Anasiewiczem, Zastępcą Wójta Adamem Kuną i Kierownikiem USC Urszulą Paździor na czele. Wielkie podziękowania należą się drużynom jednostek Mętów i Wilczopole. Tym ostatnim za niespodziankę w formie pokazu gaszenia pożaru i udzielania pomocy przedmedycznej. Mogliśmy podziwiać sprawność w działaniu, profesjonalizm i zgranie zespołu.

Dla uczestników z Ukrainy, którzy właśnie tworzą od podstaw swoje jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych to była niezwykła okazja do obejrzenia wszystkiego z bliska, zadawania pytań i bezpośrednich rozmów ze strażakami.

Drugiego dnia wizyty studyjnej gościły nas Gminy Chełm i Wojsławice.

Gmina Chełm zaprosiła nas do swojej jednostki w Stawie. Pan Mirosław Mysiak – Prezes Zarządu Gminnego Oddziału OSP wraz z Zarządem i druhami OSP w Stawie zaprezentowali jednostkę, jej wyposażenie i budynek (ze świetlicą i zapleczem kuchennym). Opowiadali o swoich działaniach, ich zakresie, obowiązkach, doświadczeniach, historii i odpowiadali na liczne pytania. Umożliwili uczestnikom próbę sił ze strumieniem wody.

Następnie delegacja udała się do Gminy Wojsławice, gdzie oczekiwał już Wójt Henryk Gołębiowski. Gmina w trakcie realizacji projektu nawiązała współpracę z ukraińską Gminą Pawliwka. W ramach nawiązywania przyjacielskich stosunków odbyły się już wcześniej wzajemne wizyty władz obu gmin, a ukraińska drużyna strażacka wzięła udział w Gminnych Zawodach Strażackich w Wojsławicach. Tym razem uczestnicy wizyty odwiedzili Jednostkę OSP oraz historyczne centrum miasta z pięknym ratuszem. Na zakończenie wizyty uczestnicy zjedli obiad w miejscowej restauracji i udali się w drogę powrotną.

Dwudniowa wizyta to wymagający, bardzo intensywny czas wielu wrażeń, poznawania wielu osób, rozmów o przyszłej współpracy. Z pewnością dwa dni to niewystarczający czas, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, nawiązać trwałe związki transgraniczne, ale projekt wciąż trwa, więc wszystko przed nami.
Dziękujemy delegacji ukraińskiej, że podjęła trud, poświęciła swój wolny czas i zechciała przyjechać, by uczyć się, poznawać i nawiązywać bliższe relacje z członkami naszego Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.