Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W piątek, 22 kwietnia 2016 roku, podczas I Międzynarodowych Targów Biznesowych - BRZEŚĆ 2016 został podpisany list intencyjny o wszechstronnej wspólpracy pomiędzy Powiatem Krasnostawskim i Rejonem Małoryckim z obwodu brzeskiego. Ze strony Powiatu Krasnostawskiego porozumienie podpisał Pan Starosta Janusz Szpak.

W trakcie realizacji projektu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug pt. „Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego”, w którym partnerami były Miasto Chełm i Miasto Łuck nawiązała się współpraca pomiędzy służbami komunalnymi obu miast. Mimo zakończenia projektu jest ona wciąż żywa, o czym świadczy udział drużyny energetycznej służby komunalnej Miasta Łuck „ŁuckCiepło” w II Turnieju Halowej Piłki Nożnej Firm Ciepłowniczych o Puchar Prezydenta Miasta Chełm zorganizowanym w dniu 27 lutego 2016 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chełmie.

Kongaz - największa wieś w Europie, położona w południowo-wschodniej części Mołdawii jest zainteresowana nawiązaniem współpracy partnerskiej w celu realizacji wspólnych projektów z samorządem z Polski.

Informacje o wsi Kongaz

Gminy zainteresowane podjęciem współpracy prosimy o kontakt z Sekretariatem Stowarzyszenia, tel. 82 562 75 77

W piątek, 29 stycznia 2016 roku w Okunince nad Jeziorem Białym spotkali się przedstawiciele samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, aby wraz z Zarządem i pracownikami Sekretariatu świętować 15-lecie istnienia naszego Stowarzyszenia. W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Sławomir Sosnowski oraz Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk, który wręczył odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego oraz grawertony okolicznościowe osobom wyróżnionym przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

Spotkanie było czasem dzielenia się doświadczeniami, wnioskami i perspektywami współpracy samorządów w ramach Euroregionu Bug, a także okazją do wyróżnienia najaktywniejszych samorządów odznaką honorową „Za zasługi dla Euroregionu Bug”. Nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu, który dodatkowo osłodził obchody jubileuszu.

Dziękujemy za 15 lat wspólnych działań! Mamy nadzieję na równie owocną współpracę przez jeszcze wiele następnych lat.

list gratulacyjny - od Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum z Mołdawii

Galeria zdjęć

9 stycznia 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej podczas czternastego Gminnego Opłatka Ludowego został podpisany list intencyjny pomiędzy Gminą Siennica Różana a mołdawską Gminą Carpineni. Współpraca opierać się będzie na wymianie doświadczeń w dziedzinie kultury, oświaty a także w zakresie produkcji i gospodarki rolnej.
Podpisanie porozumienia jest pokłosiem podejmowanych od 2013 roku przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug we współpracy z Regionem Centru w Mołdawii działań zmierzających do wzmocnienia potencjału mołdawskich samorządów w okresie przemian systemowych poprzez wymianę doświadczeń i przekazanie najlepszych polskich praktyk, a także wzajemnego rozwoju polskich i mołdawskich samorządów dzięki realizowaniu wspólnych projektów.

Nasi partnerzy