kontakt » sekretariat@euroregionbug.pl

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniach 15 – 16 czerwca 2015 roku została zorganizowana konferencja „Rozwój rolnictwa na terenie Związku Transgranicznego Euroregion Bug”. Na konferencję oprócz uczestników z Polski przybyło po 20 osób z Białorusi i Ukrainy. Dyskutowano o sytuacji producentów rolnych, rynkach zbytu towarów rolnych, uwarunkowaniach polityczno ekonomicznych w rozwoju współpracy transgranicznej w swobodnym przepływie artykułów rolnych.

W dniu 8 czerwca 2015 roku w sali nr 100 przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie odbyło się XVIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 11:30.

Zachęcamy do oddania głosu na dąb Bolko, rosnący w Hniszowie, gm. Ruda-Huta, który jako jedyny reprezentant województwa lubelskiego zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego konkursu Drzewo Roku 2015.

Informacje dotyczące sposobu głosowania znajdują się na stronie: http://www.bolko.ruda-huta.pl/ . Głosowanie trwa do końca czerwca.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 8 czerwca 2015 r. XVIII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

W dniach 28 – 29 kwietnia 2015 roku, w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie z cyklu seminariów w ramach projektu "Rozwój usług komunalnych elementem zrównoważonego rozwoju miast pogranicza polsko-ukraińskiego", tym razem na temat: "Gospodarka mieszkaniowa. Systemy gospodarowania substancjami mieszkaniowymi, procedury i systemy zarządcze, w tym systemy teleinformatyczne, inwestycje i polityka remontowa”. Odbył się również Panel Ekspertów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Nasi partnerzy