Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Guria – Celebrate Life”. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria”.

28 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Guria – Celebrate Life”. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria”. Podczas wydarzenia swoje wystąpienia mieli: Pan Bogdan Kasperek, Dyrektor Biura w Stowarzyszeniu Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” – Euroregion Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński („Rola partnerstwa oraz specyfika rozwoju marki Śląsk Cieszyński”) Pan Marcin Filip – …

Ranking Gmin Lubelszczyzny

9 grudnia 2022 r. odbyła się Gala Rankingu Gmin Lubelszczyzny, organizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie i objęta patronatem naszego Stowarzyszenia. Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie Gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie województwa lubelskiego. Podczas Gali wystąpienie miała Pani Dyrektor SSERB Galina Grabarczuk, która przedstawiła zarys działalności i …

Delegacja samorządowców z Gruzji odwiedziła Włodawę.

18 listopada 2022r. Delegacja samorządowców z Gruzji odwiedziła Włodawę. Spotkanie miało miejsce w ramach współpracy Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz Centrum Współpracy Polska-Wschód / Poland – East Cooperation Centre, które realizują projekt „Guria – CELEBRATE LIFE. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria” współfinansowanego w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Wizyta studyjna delegacji z Gruzji

W ramach projektu „Guria – CELEBRATE LIFE. Opracowanie i wdrożenie strategii marki regionu Guria” 12 listopada rozpoczęła się wizyta studyjna czternastoosobowej delegacji z Gruzji, której celem było poznanie innowacyjnych produktów turystycznych miast i regionów Polski oraz zastosowanie pozyskanej wiedzy w opracowaniu koncepcji produktów turystycznych. Pierwszego dnia delegacja odwiedziła „Gospodarstwo Sadownicze Alina Paluch i córka” w …

Wizyta studyjna polskich ekspertów w Gurii

W ramach projektu polsko-gruzińskiego w dniach 3-8 listopada odbyła się wizyta studyjna polskich ekspertów w Gurii, której celem była ocena odwiedzanych miejsc      i obiektów pod kątem możliwości dostarczenia doświadczeń turystycznych oraz potencjału tworzenia produktów turystycznych. Trzeba podkreślić, że w osiągnięciu celu projektu niezbędne jest wsparcie władz regionu Guria, dlatego kluczowe były również spotkania …