demo stopka PL

W minionym tygodniu w obwodzie lwowskim na Ukrainie odbyły się warsztaty dla przedstawicieli lwowskich samorządów i organizacji pozarządowych. Warsztaty były jednym z działań projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego”, realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

9 sierpnia we Lwowie odbyło się seminarium, którego uczestnicy zostali wybrani w drodze rekrutacji przeprowadzonej przez partnera ukraińskiego spośród przedstawicieli organów samorządu lokalnego oraz organizacji społecznych, zainteresowanych tworzeniem lokalnych strategii rozwoju, a także przygotowaniem projektów w celu wspólnego rozwiązania problemów i efektywnego wdrażania lokalnych przedsięwzięć rozwojowych.
Uczestnicy mieli możliwość przekazania polskim partnerom projektu swoich oczekiwań, co do programu planowanej na początek września wizyty w Polsce.

Projekt realizowany jest od czerwca br. W jego ramach odbyły się już spotkania organizacyjne partnerów Polski i Ukrainy, spotkania robocze polsko-ukraińskiego zespołu ekspertów oraz rekrutacja uczestników. Zakończenie realizacji zadań planowane jest w listopadzie 2012 r.