W dniach 26-28 sierpnia 2012 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug  uczestniczyli w spotkaniu partnerskim w Euroregionie Basiliensis w Szwajcarii. Wizyta odbyła się w związku z realizacją projektu „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basiliensis i Euroregionem Bug” finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na spotkaniu zostały omówione kolejne działania, które będą realizowane wspólnie przez oba euroregiony. W ramach projektu planowane są wyjazdy studyjne połączone z organizacją seminariów tematycznych na terenie Polski i Szwajcarii, wydanie publikacji zawierającej doświadczenia z terenów Euroregionu Basiliensis, impreza promująca produkty turystyczne Lubelszczyzny w Szwajcarii, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz konferencja podsumowująca projekt.

Głównym celem projektu jest zwiekszenie dynamiki rozwoju Euroregionu Bug w oparciu o modelowe doświadczenia Euroregionu Basiliensis. Projekt oparty jest na transferze wiedzy i doświadczeń ze szwajcarskiego Euroregionu Basiliensis na rzecz członków Euroregionu Bug w obszarze zrównoważonego rozwoju, w tym konsultacji społecznych, negocjacji z partnerami społecznymi oraz wymiana doświadczeń z zakresu współpracy transgranicznej i czynników wpływających na rozwój euroregionów.

Projekt jest skierowany do samorządów z terenu województwa lubelskiego mających w perspektywie poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej oraz społeczności lokalnych i partnerów społecznych uczestniczących w konsultacjach społecznych.