PROJEKT SSERB W RAMACH PROGRAMU „WSPARCIE DEMOKRACJI 2012”

demo stopka PL

W czerwcu 2012 roku Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug rozpoczęło realizację projektu pt.: „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012” Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak”.

Projekt jest programem edukacyjnym skierowanym do przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych obwodu lwowskiego Ukrainy, służącym przekazaniu najlepszych polskich doświadczeń rozwoju lokalnego i regionalnego oraz nowoczesnego zarządzania administracją publiczną. Podstawą projektu jest wsparcie lokalnych partnerstw administracji publicznej, sektora pozarządowego oraz społeczeństw lokalnych. Jednym z głównych celów projektu jest również wsparcie samorządów miast i wsi obwodu lwowskiego, co przyczyni się do ich wzmocnienia i zwiększenia przejrzystości współpracy administracji publicznej ze społeczeństwem i wsparcia budowy systemu demokratycznego Ukrainy.

 

Głównymi działaniami projektu są: wizyta studyjno-szkoleniowa delegacji ukraińskiej w Polsce, szkolenia, warsztaty i konsultacje wspierające efektywne wdrożenie inicjatyw lokalnych, wydanie informatora pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego na przykładzie polskich doświadczeń w obwodzie lwowskim” oraz konferencja podsumowująca projekt.

Partnerzy projektu:

Organizacja Społeczna „Europejski Dialog” (Lwów)

Stowarzyszenie „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie

Planowany okres realizacji: 1 czerwca 2012 – 30 listopada 2012