swiss c

W dniach 22-24 listopada b.r. miała miejsce wizyta partnerska przedstawicieli Regio Basiliensis w ramach wspólnie realizowanego projektu pt. „Czynniki rozwoju euroregionów – wymiana doświadczeń pomiędzy Euroregionem Basilensis i Euroregionem Bug”. W ramach wizyty w Polsce szwajcarscy partnerzy mieli okazję spotkać się m. in. z Członkami Stowarzyszenia i Sekretariatem Euroregionu Bug strony ukraińskiej.

Po przyjeździe do Lublina 22 listopada przedstawiciele Regio Basiliensis zostali zaproszeni na spotkanie z władzami Województwa Lubelskiego – Członka Stowarzyszenia. Następne spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Udział w nim wzięli m. in. Pani Magdalena Fotek – Kułak – Prezes Stowarzyszenia i Pan Leszk Burakowski – Wiceprezes Stowarzyszenia. W jego trakcie goście mogli się zapoznać m. in. z ważniejszymi projektami międzynarodowymi realizowanymi na szczeblu regionalnym i kluczowymi kierunkami rozwoju regionu.

23 listopada w Chełmie odbyło się główne spotkanie, w którym udział wzięli m. in. przedstawiciele sekretariatu strony ukraińskiej Euroregionu Bug, Członkowie Zarządu i pracownicy Sekretariatu Stowarzyszenia, partnerzy ukraińscy Stowarzyszenia. Przedstawiciele Partnera Projektu mogli zapoznać się z uwarunkowaniami euroregionu działającego na pograniczu polsko – ukraińsko – białoruskim przez teren którego przebiega jednocześnie zewnętrzna granica Unii Europejskiej. W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja obejmująca różnice występujące w różnych aspektach funkcjonowania partnerskich euroregionów. Po skończonym spotkaniu Stowarzyszenie zorganizowało dla gości ze Szwajcarii wyjazd do Lwowa na spotkanie z lokalnymi partnerami Stowarzyszenia m. in. Organizacją Społeczną „Europejski Dialog”, które odbyło się 24 listopada. Wyjazd na Ukrainę był dla przedstawicieli Regio Basiliensis doskonałym przykładem na wskazanie różnic w możliwościach rozwijania współpracy transgranicznej m. in. w postaci procedur przekraczania granicy polsko – ukraińskiej i polsko – białoruskiej.

ecorys head