Naglowek wentreERB

 

W dniach 15-17 września b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z ofertą turystyczną rejonów przygranicznych ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. Wyjazd był jednym z działań w ramach projektu pt. „Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug”.

W wyjeździe wzięło łącznie udział ponad 30 osób z Polski. Ukrainy i Białorusi. Podczas wizyty na Ukrainie zorganizowana została przez partnerów konferencja z przedstawicielami Szakiego Parku Narodowego oraz władzami lokalnymi. Zorganizowane zostały wyjazdy do okolicznych muzeów, zwiedzanie infrastruktury turystycznej i gospodarstw agroturystycznych. W trakcie wyjazdu na Białoruś można było zapoznać się z bogactwem przyrody regionu brzeskiego i ofertą turystyczną oferowaną ternie rejonu Brzeskiego.