TABLICE EDUKACYJNE DLA MUZEUM ZIEMI CHEŁMSKIEJ

W dniu 28 stycznia 2021 roku pani  Magdalena Figura-Wrona, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, przekazała Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, na ręce pani Dyrektor Natalii Jędruszczak, zestaw tablic edukacyjnych.

Zakup wyposażenia na potrzeby Muzeum był możliwy w ramach realizowanego przez nasze Stowarzyszenie projektu pt. „Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020. Już wcześniej doposażyliśmy pozostałe muzea uczestniczące w projekcie: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie oraz Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie w sprzęt komputerowy.