W dniu 2 grudnia 2019 roku w Lubieszowie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Głusk i wołyńską Gminą Lubieszów. Umowa obejmuje współpracę w zakresie kultury, bezpieczeństwa, sportu i wymiany młodzieży.

To kolejne partnerstwo transgraniczne, które zostało nawiązane dzięki udziałowi samorządów w naszym projekcie „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Cieszymy się, że oprócz głównego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa przygranicznych terenów Polski i Ukrainy, projekt przyczynia się również do wzmocnienia sieci współpracy transgranicznej w Euroregionie Bug.