iso banner 510

W dniu 8 lipca 2009 r. w siedzibie Euroregionu Bug w Chełmie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla najwyższego kierownictwa jednostek samorządu terytorialnego inaugurujące projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 6 samorządów z woj. lubelskiego: Powiaty Puławski i Włodawski, Miasto Terespol, Miasto i Gmina Tarnogród, Gmina Rejowiec oraz Gmina Sosnowica. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Euroregionu Bug Galina Grabarczuk powitaniem wszystkich uczestników. Następnie Pani Dyrektor Euroregionu Niemen – Małgorzata Dudzińska oraz V-ce prezes Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja sp. z o. o Pan Artur Szwoch przedstawili zebranym informacje o projekcie, tematyce i zakresie zaplanowanych szkoleń i innych działań przygotowujących urzędy administracji samorządowej uczestniczące w projekcie do uzyskania certyfikacji ISO 9001.

Samorządowcy wyrazili swoje zadowolenie iż dzięki wsparciu EFS możliwe jest wdrożenie procesów szkoleniowo-doradczych i certyfikacyjnego na najwyższym poziomie przy niewielkim wkładzie własnym samorządów przystępujących do projektu.

Spotkanie było pierwszym z działań projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

 

iso foot 510