ZAWIADOMIENIE O XXVI WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 r. XXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie w I terminie …

Konferencja „Marka turystyczna szansą rozwoju Euroregionu Bug” za nami

Dnia 17 maja w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Marka turystyczna szansą rozwoju Euroregionu Bug”, zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, miasta Chełm, Włodawy, Hrubieszowa, Łęcznej i innych lokalnych samorządów, a także instytucje i organizacje m.in. Lubelska Regionalna Organizacja …

Solidarni z Ukrainą

Wyrażamy swoją solidarność z narodem ukraińskim, który stanął w obliczu wojny. Kierujemy słowa otuchy i wsparcia za wschodnią granicę, wierząc w pokojowe i szybkie zażegnanie konfliktu. W związku z tą sytuacją, konferencja pt. „Marka turystyczna szansą rozwoju Euroregionu BUG” zaplanowana na 25 lutego w Chełmskiej Bibliotece Publicznej zostaje ODWOŁANA.

OSP Wola Uhruska wsparta sprzętem

Dziś przekazaliśmy jeszcze jeden 10-metrowy wąż hydrauliczny, który jest niezwykle przydatnym urządzeniem w działaniach strażackich. Trafił on do OSP Wola Uhruska, a odebrał jeden z pracowników tamtejszej gminy. Wsparcie dla mundurowych przekazaliśmy w ramach projektu „Wzmocnienie potencjały Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Taki sam sprzęt otrzymała od …

Wąż strażacki trafił do OSP Wyryki

Bycie strażakiem to obowiązek, związany też z narażaniem własnego życia dla dobra innych. Doceniamy to i wspieramy w ramach projektu „Wzmocnienie potencjały Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”. Dziś 10-metrowy wąż hydrauliczny do zestawu dla OSP Wyryki został odebrany przez zastępcę wójta gminy Pana Zbigniewa Czerniaka. Wąż …