ZAWIADOMIENIE O XXVI WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW SSERB

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 20 czerwca 2022 r. XXVI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Posiedzenie w I terminie …

Konferencja „Marka turystyczna szansą rozwoju Euroregionu Bug” za nami

Dnia 17 maja w Chełmskiej Bibliotece Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie odbyła się konferencja pt. „Marka turystyczna szansą rozwoju Euroregionu Bug”, zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, miasta Chełm, Włodawy, Hrubieszowa, Łęcznej i innych lokalnych samorządów, a także instytucje i organizacje m.in. Lubelska Regionalna Organizacja …

Płynie kolejna pomoc dla uchodźców

Następny samorząd członkowski naszego Stowarzyszenia włącza się we wsparcie uchodźcom z Ukrainy. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich gminy Tuczna przekazały bardzo dużo wypieków własnej roboty. W niedzielę zostały one dostarczone osobom, które przebywają w punkcie recepcyjnym w budynku po dawnym TESCO. Gmina Tuczna to już kolejny z naszych samorządów członkowskich, który włącza się akcję pomocową. …

Wspieramy uchodźców przebywających w Chełmie

W środę i w czwartek wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Chełm i gminy Leśna Podlaska przekazaliśmy ponad 2000 drożdżówek, pączków i innych produktów spożywczych uchodźcom z Ukrainy. Trafiły one do osób przebywających w hali MOSiR i przyjeżdżających pociągami na stację Chełm Miasto. W pomoc uchodźcom aktywnie włączają się wszystkie samorządy, które współtworzą z nami Euroregion …

Nasi mieszkańcy i samorządy wspierają sąsiadów z Ukrainy

Od tygodnia w Ukrainie trwa wojna. Według wyliczeń, do tej pory uciekło stamtąd ponad 1 000 000 osób. Przekraczając polską granicę spotykają się jednak z wielkodusznością, dobrocią i pomocą. Spieszą z nią służby mundurowe, samorządy, a także mieszkańcy z naszego regionu i dalszych części Polski. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego opublikował bardzo ważne informacje dla uchodźców: …