Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion Bug z dnia 29 września 1995 roku