Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Bug” otrzymało dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację  projektu „Marka turystyczna szansą wzmocnienia branży turystycznej Gurii oraz Euroregionu Bug”. Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału administracji gruzińskiego regionu Guria do promowania zrównoważonej turystyki w oparciu o regionalną markę turystyczną poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji, NGO i przedsiębiorców z branży turystycznej. Realizacja projektu obejmuje okres od 01.04.2021 do 31.12.2021, a kwota dofinansowania wynosi 221 tys. zł.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym. Jego wyniki posłużą do opracowania strategii marki turystycznej rzeki Bug.
Badanie jest w pełni anonimowe i zajmie ok. 5 minut.
Realizatorem badania jest firma Synergia Sp. z o.o. na zlecenie SSERB.
 
Ankieta dla mieszkańców powiatu bialskiego, parczewskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego oraz miast Biała Podlaska i Chełm dostępna jest po adresem: https://tiny.pl/9g6w9
Ankietę dla turystów można wypełnić tutaj

24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Deklarację Niepodległości – Акт проголошення незалежності  України. Tego dnia w historii Ukrainy została odkryta nowa karta. Dziś obchodzimy 30-lecie tego wydarzenia. Dzień Niepodległości Ukrainy jest więc w tym roku szczególną okazją do uświadomienia sobie, jak wiele łączy nasze kraje. Polsko-ukraińska współpraca w ramach Związku Transgranicznego Euroregion „Bug” trwa nieprzerwanie od jego założenia we wrześniu 1995 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy wiele projektów transgranicznych w partnerstwie z administracją, samorządami, organizacjami pozarządowymi i podjęliśmy szereg inicjatyw na rzecz rozwoju sieci współpracy transgranicznej, które zaowocowały trwałą współpracą samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” z partnerami z Ukrainy. Lata wspólnej pracy pozwoliły nam dokładnie poznać potencjał i potrzeby naszych ukraińskich Partnerów, poznaliśmy też wiele wyjątkowych osób, z którymi do dziś wiążą nas wspólne doświadczenia i zbudowane relacje.

Naszym Przyjaciołom i wszystkim Ukraińcom życzymy pokoju, wolności i pomyślności. Niech trud pokoleń Obywateli włożony w walkę o niepodległość oraz codzienną pracę dla dobra Ojczyzny przyniosą rozwój i dobrobyt Waszego kraju, wzmacniając znaczenie Ukrainy w Europie i na świecie.

W dniu 18 sierpnia 2021 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Quo vadis, Euroregion Bug?” podczas którego omówiono plany dalszego rozwoju Euroregionu Bug oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania marki obszaru nadbużańskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów członkowskich, organizacji pozarządowych, Euroregionu Bug i firmy Synergia, która zajmuje się opracowaniem strategii marki. Partnerem wydarzenia było województwo lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”.

W dniu 18 sierpnia 2021 gościliśmy u Wójta Gminy Horodło, Pana Krzysztofa Bożka, na którego ręce został przekazany wąż hydrauliczny, ostatni już sprzęt zakupiony na rzecz jednostek OSP biorących udział w projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego". Na budynku jednostki OSP Horodło, a wkrótce też na budynkach OSP we wszystkich 32 gminach, którym zostało udzielone wsparcie w ramach projektu, zawiśnie pamiątkowa tabliczka informacyjna.

Nasi partnerzy