Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniach 26-27 maja 2007 w Centrum Targowym MTL w  Lublinie, ul. Dworcowa 11 odbędą się V Targi Turystyczne Lubtour 2007. W czasie targów wystawione zostanie stoisko promocyjne miast Łuck i Brześć, na którym zostaną zaprezentowane ich najciekawsze atrakcje turystyczne. Firmy ukraińskie i białoruskie z branży turystycznej przedstawią oferty wycieczkowe, sanatoryjne, hotelowe, inwestycyjne oraz pamiątki.

W dniach 26-29 czerwca 2007 r. w Warszawie odbędzie się Wystawa Gospodarcza Białorusi. Udział w niej wezmą przedsiębiorstwa reprezentujące takie dziedziny gospodarki jak: przemysł motoryzacyjny, budownictwo i architektura, materiały budowlane i metalurgiczne, bankowość i inwestycje, przemysł chemiczny i petrochemiczny, sprzęt RTV i AGD, przemysł spożywczy, drewno i meblarstwo, turystyka, artykuły upominkowe, wynalazki naukowe.

Dnia 2 kwietnia 2007 r. w Chełmie odbyło się X Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Na spotkanie przybyło 55 z 79 członków SSERB co stanowiło quorum władne do podejmowania wiążących uchwał.

Dnia 29 marca 2007 r. w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji Rozwoju Współpracy Zagranicznej z Użgorodu na Ukrainie, realizatorami projektu pt. „Centrum Inicjatyw Ukraińsko-Polskich – stworzenie trwałej platformy dla rozwoju terenów przygranicznych”.

Sekretariat Związku Transgranicznego Euroregion Bug informuje, że w dniach 3 - 5 kwietnia 2007 roku w Brześciu odbędą się Wielobranżowe Międzynarodowe Targi Brześć. Wspólnota 2007” zorganizowane w ramach działalności Związku Transgranicznego Euroregion Bug.

Nasi partnerzy