Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

Trzecie z cyklu szkoleń z zakresu agroturystyki zorganizowane w ramach projektu pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki ekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny” odbyło się 10-12 marca 2009 roku w hotelu „Delfin” w Białej Podlaskiej. W szkoleniach uczestniczyło: 13 osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, 4 właścicieli takich gospodarstw oraz 3 przedstawicieli samorządów lokalnych.

Działając na podstawie przepisu § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 29, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug z siedzibą w Chełmie zawiadamia, że zwołuje się na dzień 1 kwietnia 2009 r. XII Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, którego posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 11.00, a w przypadku braku w tym terminie co najmniej połowy członków (ich przedstawicieli), w II terminie pół godziny później w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4 w Lublinie.

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie realizuje projekt pt. „Wsparcie nadbużańskiej turystyki proekologicznej elementem zrównoważonego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny”.
W ramach tego projektu odbyły się już 2 spośród 4 bezpłatnych szkoleń z zakresu agroturystyki w miejscowościach:

Chełm w dniach 10 – 12. 02. 2009 r. Hotel „Duet” i uczestniczyło w nim:

 • 10 osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego,
 • 5 osób prowadzące gospodarstwo agroturystyczne,
 • 5 przedstawicieli jednostek samorządowych;

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w związku z naborem projektów w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-Inclusion oraz działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Władza Wdrażająca Programy Europejskie organizuje nowy, bezpłatny cykl szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców.

W dniu 24 stycznia 2009 r. Krasnobrodzie, odbyło się noworoczne spotkanie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, podczas którego podsumowana została działalność SSERB w 2008 r.

W spotkaniu uczestniczyli Poseł na Sejm RP Wojciech Żukowski, Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia m. in. Przedstawiciele Powiatów: Chełmskiego, Krasnostawskiego, Łęczyńskiego, Włodawskiego Miast: Biała Podlaska, Krasnobród, Gmin Biszcza, Hanna, Ruda Huta oraz Włodawa.

Nasi partnerzy