Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

W dniu 26 marca dyrektor Sekretariatu SSERB Galina Grabarczuk uczestniczyła w roboczym spotkaniu online „International Initiative for Participation”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez miasto Ozurgeti z Gruzji. W spotkaniu uczestniczyły samorządy miasta Preili (Łotwa), Niżyn (Ukraina) oraz przedstawiciele Miasta Chełm w osobach Zastępcy Prezydenta, Pani Doroty Cieślik oraz p.o. Dyrektora Departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Miasta Chełm, Pani Anety Szostak. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie nawiązywania i wzmacniania współpracy partnerskiej.  Z krótką prezentacją wystąpiło Miasto Chełm. Uczestnicy obejrzeli też wideoprezentację miasta Ozurgeti: Teatru Ozurgeti, Centrum Folklorystycznego miasta oraz warsztatów przygotowania tradycyjnych potraw regionu Guria. W drugiej części spotkania dyskutowano na temat udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu "Na tropie projektów PBU", którego celem jest promowanie współpracy europejskiej poprzez pokazanie wyników projektów realizowanych na polskich, białoruskich i ukraińskich obszarach Programu.

Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu z miejsca realizacji projektu/projektów finansowanych ze środków Programu PBU w formie spotu reklamowego, wywiadu, relacji lub klipu wideo. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie Organizatora: tutaj

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W dniu 18 marca 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia oraz częściowo online odbyło się posiedzenie Zarządu SSERB. Porządek obrad obejmował m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok i przyjęcie projektu budżetu na rok 2021. W trakcie kilkugodzinnych obrad ustalano plan podejmowanych przez Stowarzyszenie działań na rzecz samorządów członkowskich, zarówno w perspektywie najbliższych tygodni, jak i wieloletniej, obejmującej długofalową strategię rozwoju i promocji regionu. W wyniku dyskusji wyklarowała się konkretna koncepcja współpracy z samorządami, która wniesie nową jakość do naszej dotychczasowej działalności i przyczyni się do wzrostu integracji samorządów członkowskich w realizacji wspólnego celu.

Nasi partnerzy