Call now » (+99) 123 456 789

Wizyta studyjno-szkoleniowa w Polsce dla przedstawicieli lwowskich instytucji

demo stopka PL

W ramach projektu pt. „Wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego poprzez współpracę administracji publicznej i społeczności lokalnych Obwodu Lwowskiego” w dniach 4-8 września dwunastu przedstawicieli samorządów i organizacji z obwodu lwowskiego wzięło udział w wizycie szkoleniowej w województwie lubelskim. Było to kolejne działanie projektu realizowanego od czerwca br. przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w partnerstwie z Organizacją Społeczną „Europejski Dialog” (Lwów) i Stowarzyszeniem „Centrum Współpracy Polska-Wschód” z siedzibą w Lublinie w ramach programu „Wsparcie demokracji 2012”.

 

 

2.JPG1.JPG

Celem wizyty było przekazanie najlepszych europejskich standardów w zakresie opracowywania i realizacji strategii zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego, współpracy samorządów z instytucjami pozarządowymi, partycypacji NGO i społeczności lokalnych na przykładzie konsultacji społecznych, a także nowoczesnych metod zarządzania urzędem.

2.JPG3.JPG1.JPG

Podczas kilkudniowej wizyty uczestnicy spotkali się z przedstawicielami administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnych. Brali udział w spotkaniach informacyjno-warsztatowych.

W Chełmie grupa odwiedziła siedzibę Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug oraz „Przyjazny żłobek” prowadzony przez Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS. W Urzędzie Miasta Chełm uczestnicy zapoznali się m.in. z osiągnięciami w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i realizacji projektów transgranicznych. Podobne spotkania odbyły się też w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w Krasnymstawie oraz gminach Wisznice i Wola Uhruska.

1.JPG3.JPG2.JPG

Nasi partnerzy