Wydrukuj tę stronę

Wizyta studyjna na Białorusi i Ukrainie

Naglowek wentreERB

W dniach 15-17 września b.r. Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug zorganizowało wyjazd studyjny mający na celu zapoznanie się z ofertą turystyczną rejonów przygranicznych ukraińskiej i białoruskiej części Euroregionu Bug. Wyjazd był jednym z działań w ramach projektu pt. "Współpraca europejska na rzecz turystyki ekologicznej w Euroregionie Bug".

W wyjeździe wzięło łącznie udział ponad 30 osób z Polski. Ukrainy i Białorusi. Podczas wizyty na Ukrainie zorganizowa została przez partnerów konferencja z przedstawicielami Szakiego Parku Narodowego oraz władzami lokalnymi. Zorganizowane zostały wyjazdy do okolicznych muzeów, zwiedzanie infrastruktury turystycznej i gospodarstw agroturystycznych.W trakcie wyjazdu na Białoruś można było zapoznać się z bogactwem przyrody rejuonu brzeskiego i ofertą turystyczną oferowanąna ternie rejonu Brzeskiego.

3.JPG4.JPG15.JPG12.JPG20.JPG5.JPG2.JPG13.JPG14.JPG17.JPG10.JPG19.JPG8.JPG1.JPG6.JPG18.JPG11.JPG16.JPG7.JPG9.JPG


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.