Wydrukuj tę stronę

Współpraca transgraniczna samorządów

 

 

Wykaz umów o współpracy zawartych przez samorządy członkowskie SSERB z partnerami z Ukrainy i Białorusi - pobierz