Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Konsultacje koncepcji marki w Hrubieszowie

W dniu 18 sierpnia 2021 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Quo vadis, Euroregion Bug?” podczas którego omówiono plany dalszego rozwoju Euroregionu Bug oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania marki obszaru nadbużańskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów członkowskich, organizacji pozarządowych, Euroregionu Bug i firmy Synergia, która zajmuje się opracowaniem strategii marki. Partnerem wydarzenia było województwo lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”.

Spotkanie rozpoczęła pani Marta Majewska, Burmistrz Miasta Hrubieszowa i Sekretarz SSERB która przywitała zebranych. Następnie pani Dyrektor Galina Grabarczuk opowiedziała o inicjatywie stworzenia i promocji marki turystycznej, którą podjęło Stowarzyszenie oraz o planach związanych z dalszym zarządzaniem tą marką. Podobnie jak we Włodawie (4 VIII) i Chełmie (11 VIII), głównym celem spotkania było przedyskutowanie kilku koncepcji marki zaproponowanych przez Synergię, które przedstawił pan Michał Basiński. Uczestnicy uznali, że warto podjąć wysiłek stworzenia unikalnej, wyróżniającej nas marki i wyrazili nadzieję, że w dalszej perspektywie właściwie dobrane i odpowiednio przygotowane projekty, przyniosą widoczne efekty dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, który obejmiemy działaniami.

05.jpg02.jpg13.jpg14.jpg03.jpg04.jpg15.jpg12.jpg11.jpg16.jpg09.jpg07.jpg17.jpg10.jpg01.jpg06.jpg08.jpg99.jpg

Nasi partnerzy