Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Nawiązanie współpracy z Gruzją

W dniu 4 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” we Włodawie został podpisany List intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu „Bug” a Centrum Partycypacji i Współpracy – CPC w Ozurgeti, stolicy regionu Guria w Gruzji.

Partnerzy porozumienia zadeklarowali chęć i gotowość do wzajemnej współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz efektywnego rozwoju społeczno-gospodarczego w zakresie rozwoju regionalnego, promocji idei samorządności, współpracy samorządów, oświaty, kultury i turystyki oraz wzajemnej wymiany doświadczeń. Z polskiej strony List intencyjny podpisali Prezes Stowarzyszenia Magdalena Figura-Wrona oraz Wiceprezes Michał Piotrowicz, z gruzińskiej strony dokument podpisał Giorgi Lanchava, prezes organizacji partnerskiej. Uczestnicy spotkania zapoznali się z historią oraz krótką charakterystyką działalności stron partnerskich oraz życzyli sobie sukcesów w dalszej współpracy.

1.JPG2.jpg

Nasi partnerzy