Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Wideokonferencja podsumowująca projekt

W dniu 21 kwietnia 2021 odbyła się transgraniczna wideokonferencja podsumowująca realizację projektu pt. “Zachowanie i promocja wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez działalność muzealną”. Było to ostatnie działanie zaplanowane w ramach projektu partnerskiego realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" oraz Muzeum Krajoznawcze w Chojnikach na Białorusi. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów oraz instytucji zaangażowanych w realizację projektu: Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (po stronie polskiej).

W trakcie wideokonferencji zostały zaprezentowane działania zrealizowane po stronie polskiej i białoruskiej. Szczegółowo omówione zostało wyposażenie zakupione przez Partnera białoruskiego, w tym eksponaty na wystawy i sprzęt elektroniczny. Stowarzyszenie natomiast zakupiło, a następnie przekazało sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne dla polskich muzeów.

Zaprezentowana została również publikacja pt. “Śladami wielokulturowej przeszłości” wydana przez Stowarzyszenie. W jej treści znaleźć można informacje o działalności polskich muzeów zaangażowanych w realizację projektu, ciekawostki związane z historią i wielokulturowością oraz informacje o organizowanych interesujących cyklicznych imprezach przedstawiających tradycje regionu. Publikacja została wydana w trzech językach – polskim, białoruskim i angielskim.

Podczas spotkania muzea biorące udział w projekcie zaprezentowały swoje wystawy tematyczne, ciekawe projekty w których biorą udział oraz plany na rozwój ich dalszej działalności.

  

2.jpg3a.jpg2a.jpg3.jpg4a.jpg1.jpg6.jpg1a.jpg

 

Nasi partnerzy