Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

III Krajowy Kongres Forów Skarbników

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu "Bug" udzieliło patronatu honorowego nad III Krajowym Kongresem Forów Skarbników organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Skarbników JST, który odbędzie się w formie on-line w dniach 11 i 12 maja 2021 roku. Honorowym Partnerem Merytorycznym III KKFS jest Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, a Patronat Honorowy objął Minister – Członek Rady Ministrów – Michał Cieślak.

Celem realizowanego Krajowego Kongresu Forów Skarbników jest dyskusja wokół aktualnych wyzwań stojących przed Skarbnikami, wymiana doświadczeń i integracja ważnego środowiska zawodowego. Podczas Kongresu poruszone będą zagadnienia związane z najistotniejszymi aspektami zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Kongres rozpocznie debata na temat stanu finansów samorządowych. W dalszej części programu znajdą się ważne tematy dotyczące finansów samorządowych uwzględniające wyjątkową sytuację pandemii: wpływ pandemii na budżety samorządowe, wieloletnie planowanie finansowe i zarządzanie długiem, planowanie finansowe w kontekście inwestycji, utrzymanie dochodów własnych, finansowanie oświaty i wiele innych tematów aktualnie istotnych dla samorządu.

Więcej nt. kongresu na stronie: www.kongresskarbnikow.pl

Nasi partnerzy