Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Ankieta dotycząca Programu Współpracy Transgranicznej

Zapraszamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety dla mieszkańców obszarów objętych zasięgiem Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina. Ankieta realizowana jest przez Firmę EU-Consult na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celach ewaluacyjnych.

Ankieta jest anonimowa, dostępna będzie do 13 lutego 2021 r. Państwa odpowiedzi będą miały duże znaczenie przy opracowaniu wniosków z badań, dlatego bardzo dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie:

Ankieta

Nasi partnerzy