Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Zbliżamy granice…

Dzięki nowym technologiom pokonanie odległości jest jeszcze prostsze!

W dniu 18 listopada 2020 roku przy zastosowaniu platformy Zoom zorganizowaliśmy spotkanie białoruskich uczestników stażu w Euroregionie „Bug”  z przedstawicielami polskich regionów granicznych, którzy przedstawili aktualności z pogranicza polsko-niemieckiego, polsko-czeskiego, polsko-słowackiego, polsko-ukraińskiego raz polsko-białoruskiego. Wspólnie omawiano kierunki rozwoju współpracy transgranicznej w Polsce. Natomiast  16 listopada pani Oksana Sawchuk z Miasta Łuck na Ukrainie zaprezentowała uczestnikom stażu doświadczenie Łucka w realizacji projektów transgranicznych.

Nasi partnerzy