Call now » (+99) 123 456 789

 • Euroregion Bug

  Ku rozwojowi
 • EUROREGION BUG

  Razem wspólną drogą
 • EUROREGION BUG

  Piękno natury
prev next

XXIV Walne Zgromadzenie SSERB

W dniu 28 września 2020 roku w Chełmie odbyło się XXIV Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug. Ze względu na udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania przedstawicieli Członków, Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie wyznaczonym na godzinę 13:30. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Smal, Wiceprezes SSERB i Wójt Gminy Ruda-Huta.

Podczas posiedzenia zostały przedstawione sprawozdania i informacje z działalności SSERB. Prezes Magdalena Figura-Wrona zaprezentowała sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019 roku, pani Barbara Hajczuk, główna księgowa omówiła sprawozdanie finansowe, a Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, p. Marta Siek przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2019 roku,
 • w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
 • w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
 • w sprawie przyjęcia budżetu SSERB na 2020 rok

 

IMG_3985.jpgIMG_3961.jpgIMG_3947 (2).jpgIMG_4000 (2).jpgIMG_3989 (2).jpgIMG_3949.jpgIMG_3998.jpgIMG_3972.jpgIMG_3967 (2).jpg

Nasi partnerzy