Call now » (+99) 123 456 789

  • Euroregion Bug

    Ku rozwojowi
  • EUROREGION BUG

    Razem wspólną drogą
  • EUROREGION BUG

    Piękno natury
prev next

Wyjazd promocyjny "Śladami rodu książęcego Sanguszków"

W dniu 9 września 2020 roku w ramach projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zorganizowaliśmy wyjazd promocyjny po polskiej części wytyczonej w ramach projektu transgranicznej trasy turystycznej.

Trasa w zamyśle powstała jako transgraniczny szlak śladami książęcego rodu Sanguszków, który jak żaden łączy wspólne losy mieszkańców na obszarze obecnej Polski i Ukrainy. Partnerzy projektu zgłębili losy rodu, który swój początek miał w XV w. i trwa nadal w osobie Pawła Franciszka Romana Sanguszki. Następnie zostały opisane wszystkie ślady materialne na terenie obwodu wołyńskiego i województwa lubelskiego, które zostały połączone w jeden szlak.
Polska część szlaku przebiega przez Włodawę, Kijany, Lubartów, Rudno, Lublin, Jakubowice Murowane, Kraśniczyn i Dub, a z częścią ukraińską, na obszarze obwodu wołyńskiego obejmującą: Włodzimierz Wołyński, Horochów, Łuck, Kowel, Mielce, Kamień Koszyrski i Jarewiszcze, łączy się przez przejście graniczne w Dorohusku.
Projekt zakładał, że wspólnie ten szlak sprawdzimy, by dowiedzieć się, na jak długo trzeba go zaplanować i które z atrakcji rekomendować szczególnej uwadze turystów. Niestety, zamknięcie granic spowodowane Covid-19 zweryfikowało te plany, dlatego każdy z partnerów udał się osobno z grupą osób związanych z turystyką i promocją regionu na objazd swojej części trasy, by potem spotkać się na wideokonferencji i podzielić się wrażeniami i wnioskami.

Galeria zdjęć

Nasi partnerzy