Call now » (+99) 123 456 789

24 sierpnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła Deklarację Niepodległości – Акт проголошення незалежності  України. Tego dnia w historii Ukrainy została odkryta nowa karta. Dziś obchodzimy 30-lecie tego wydarzenia. Dzień Niepodległości Ukrainy jest więc w tym roku szczególną okazją do uświadomienia sobie, jak wiele łączy nasze kraje. Polsko-ukraińska współpraca w ramach Związku Transgranicznego Euroregion „Bug” trwa nieprzerwanie od jego założenia we wrześniu 1995 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy wiele projektów transgranicznych w partnerstwie z administracją, samorządami, organizacjami pozarządowymi i podjęliśmy szereg inicjatyw na rzecz rozwoju sieci współpracy transgranicznej, które zaowocowały trwałą współpracą samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” z partnerami z Ukrainy. Lata wspólnej pracy pozwoliły nam dokładnie poznać potencjał i potrzeby naszych ukraińskich Partnerów, poznaliśmy też wiele wyjątkowych osób, z którymi do dziś wiążą nas wspólne doświadczenia i zbudowane relacje.

Naszym Przyjaciołom i wszystkim Ukraińcom życzymy pokoju, wolności i pomyślności. Niech trud pokoleń Obywateli włożony w walkę o niepodległość oraz codzienną pracę dla dobra Ojczyzny przyniosą rozwój i dobrobyt Waszego kraju, wzmacniając znaczenie Ukrainy w Europie i na świecie.

W dniu 18 sierpnia 2021 w Hrubieszowskim Domu Kultury odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu „Quo vadis, Euroregion Bug?” podczas którego omówiono plany dalszego rozwoju Euroregionu Bug oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania marki obszaru nadbużańskiego. Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządów członkowskich, organizacji pozarządowych, Euroregionu Bug i firmy Synergia, która zajmuje się opracowaniem strategii marki. Partnerem wydarzenia było województwo lubelskie – „Lubelskie Smakuj Życie”.

W dniu 18 sierpnia 2021 gościliśmy u Wójta Gminy Horodło, Pana Krzysztofa Bożka, na którego ręce został przekazany wąż hydrauliczny, ostatni już sprzęt zakupiony na rzecz jednostek OSP biorących udział w projekcie "Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego". Na budynku jednostki OSP Horodło, a wkrótce też na budynkach OSP we wszystkich 32 gminach, którym zostało udzielone wsparcie w ramach projektu, zawiśnie pamiątkowa tabliczka informacyjna.

W środę, 11 sierpnia 2021, w Urzędzie Miasta Chełm zebrali się przedstawiciele Urzędu Miasta, gmin członkowskich, jednostek podległych, organizacji pozarządowych działających w obszarze turystyki oraz firmy Synergia i SSERB na kolejnym spotkaniu dotyczącym tworzonej marki obszaru położonego nad rzeką Bug.

W dniu 4 sierpnia 2021 roku na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu „Bug” we Włodawie został podpisany List intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu „Bug” a Centrum Partycypacji i Współpracy – CPC w Ozurgeti, stolicy regionu Guria w Gruzji.

Nasi partnerzy