Call now » (+99) 123 456 789

We wtorek, 22 września 2020 roku, Centrum Inicjatyw Regionalnych Wołynia w Łucku oraz Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie - partnerzy projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii” zorganizowali wspólnie transgraniczną wideokonferencję dla przedstawicieli samorządów, instytucji kultury i osób reprezentujących szeroko rozumianą branżę turystyczną. Jej celem była oficjalna prezentacja nowo utworzonej trasy turystycznej „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków” oraz podsumowanie projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

 

W piątek, 11 września 2020 w Orchówku odbyły się ostatnie już ćwiczenia terenowe z zakresu ratownictwa drogowego zorganizowane dla jednostek OSP z gmin biorących udział w naszym projekcie. Wzięli w nich udział strażacy z jednostek OSP z następujących gmin: Hanna, Leśna Podlaska, Siemień, Włodawa, Wola Uhruska, Wyryki oraz z gminy Cyców, a także z miast Włodawa i Terespol.

W dniu 9 września 2020 roku w ramach projektu „Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków – otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii”, który jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, zorganizowaliśmy wyjazd promocyjny po polskiej części wytyczonej w ramach projektu transgranicznej trasy turystycznej.

Działając na podstawie § 14 ust 1, § 15, § 17 ust 1, w zw. z § 20, § 25 ust 1, § 34 i § 35 Statutu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug zawiadamia, że zwołuje na dzień 28 września 2020 r. XXIV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.

Posiedzenie w I terminie odbędzie się o godzinie 13.00, a w II terminie pół godziny później w sali nr 100, przy Pl. Niepodległości 1 w Chełmie.

W piątek, 4 września 2020 roku, o godzinie 16.00 strażacy ochotnicy z 11 gmin powiatu chełmskiego spotkali się przy boisku w Rudzie-Hucie na kolejnych ćwiczeniach z ratownictwa drogowego organizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału OSP w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego”.

Nasi partnerzy