Call now » (+99) 123 456 789

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina zaprasza do udziału w drugiej edycji konkursu "Na tropie projektów PBU", którego celem jest promowanie współpracy europejskiej poprzez pokazanie wyników projektów realizowanych na polskich, białoruskich i ukraińskich obszarach Programu.

Zadaniem uczestników jest nakręcenie krótkiego filmu z miejsca realizacji projektu/projektów finansowanych ze środków Programu PBU w formie spotu reklamowego, wywiadu, relacji lub klipu wideo. Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie oraz formularz zgłoszeniowy są do pobrania na stronie Organizatora: tutaj

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W dniu 18 marca 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia oraz częściowo online odbyło się posiedzenie Zarządu SSERB. Porządek obrad obejmował m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok i przyjęcie projektu budżetu na rok 2021. W trakcie kilkugodzinnych obrad ustalano plan podejmowanych przez Stowarzyszenie działań na rzecz samorządów członkowskich, zarówno w perspektywie najbliższych tygodni, jak i wieloletniej, obejmującej długofalową strategię rozwoju i promocji regionu. W wyniku dyskusji wyklarowała się konkretna koncepcja współpracy z samorządami, która wniesie nową jakość do naszej dotychczasowej działalności i przyczyni się do wzrostu integracji samorządów członkowskich w realizacji wspólnego celu.

Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina umożliwił wirtualną podróż do kilku miejsc realizacji projektów po polskiej i białoruskiej stronie granicy.

Zapraszamy do obejrzenia dwóch filmów:

Wirtualna podróż do projektów po polskiej stronie granicy wersja PL

Wirtualna podróż do projektów po białoruskiej stronie granicy wersja PL

 

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyło się transgraniczne seminarium “Nowe technologie w działalności muzealnej”, które zorganizowaliśmy za pośrednictwem platformy Zoom. Spotkanie skierowane było do pracowników muzeów uczestniczących w polsko-białoruskim projekcie, tj. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie,  Muzeum – Zespołu Synagogalnego we Włodawie (ze strony polskiej) oraz Muzeum Historycznego w Brahinie i Muzeum Bitwy o Dniepr w Łojewie (ze strony białoruskiej) Wzięli w nim udział także pani Joanna Satora ze Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz Partnerzy projektu: Chojnickie Rejonowe Muzeum Krajoznawcze i SSERB.  Seminarium prowadził ekspert z zakresu nowych technologii, pan Błażej Krajczewski.

Nasi partnerzy