Aneks z dnia 22 września 1999 roku do Porozumienia o utworzeniu Związku